Lekcja pokazowa dla przedszkolaków - "The wheels on the bus"

Czwartego lutego mieliśmy w szkole akcję mającą na celu zachęcenie rodziców do zapisania swoich dzieci do naszej szkoły. Była masa zajęć - plastyczne, muzyczne, taneczne itp. oraz lekcje pokazowe. Ja naturalnie zorganizowałam lekcję pokazową z angielskiego.

Postanowiłam nauczyć dzieci piosenki "The wheels on the bus". Jest to prosta piosenka, słowa się powtarzają, można ją zilustrować ruchami,  a w dodatku pasuje i chłopcom, i dziewczynkom. Posiłkując się stronami super simple learning oraz sparklebox zaplanowałam krótkie (15 min) zajęcia i pobrałam niezbędne materiały. Przed zajęciami ustawiłam w klasie "autobus" z 12 krzesełek (dla pasażerów) i jednego fotela obrotowego (kierowca - czyli ja). Nakrętki po butelkach zbierane na akcję wymiany na wózek czy coś podobnego miały służyć jako bilety. Z flashcards dołączonych do Hot Spota 1 wybrałam dwie - cinema i cafe, miały ilustrować cel podróży.

PLAN DZIAŁANIA:

1. Dzieci (Dz) i nauczyciel (N) siedzą w kręgu na dywanie, N prezentuje flashcards, demonstruje ruchy i odgłosy.
2. Dz i N śpiewają wolną wersję piosenki.
3. Wręczenie biletów, poinformowanie o celach podróży do wyboru (cafe - 1 pound - jedna nakrętka; cinema - 2 pounds - 2 nakrętki), zajęcie miejsc w autobusie.
4. Odśpiewanie szybszej wersji piosenki w trakcie podróży.

Dzieci przychodziły w niewielkich grupach, w sumie było ich 28,  a grupy były 4. Nie będę się tu rozpisywać na temat zachowania niektórych dzieci, bo nie temu służy ten blog, ale niektóre osobniki były mocno irytujące. Jednakże ogólnie widziałam, że dzieci były zadowolone i szybko podłapały piosenkę.

Zdecydowałam się na wersję proponowaną przez super simple songs, jednakże podam tu jeszcze parę innych zwrotek, które też lubię śpiewać. Np:

The children on the bus go tickle tickle tickle...
The mummies on the bus say don't do that, don't do that ....
The daddies on the bus go read read read ...

Można też, np. przy okazji omawiania tematu zwierząt, śpiewać o zwierzętach i ich odgłosach, np.
the ducks on the bus go quack quack quack...
the cows on the bus go moo moo moo...   etc.

Ja już tego nie zrobiłam, bo z racji bogactwa proponowanych w tym dniu zajęć każda lekcja pokazowa miała być krótka, ale po odśpiewaniu piosenki w "autobusie" można zaproponować dzieciom kolorowanie obrazków lub jakiś prosty craft. Pomysły i obrazki do kolorowania można znaleźć tu .

Komentarze

Popularne posty